Hydrogeologie

Provádíme:

 • hydrogeologický průzkum
 • realizace vodních zdrojů pro pitné i užitkové účely - podrobný popis na stránce "vodní zdroje"
 • hydrogeologické studie a posouzení
 • vrtané studny, průzkumné vrty
 • čerpací zkoušky
 • vsakovací zkoušky
 • zhodnocení vydatnosti a kvality vodních zdrojů
 • stanovení využitelných vydatností vodních zdrojů
 • ochrana podzemních vod (návrh ochranných pásem vodních zdrojů)
 • hydrogeologická posouzení pro tepelná čerpadla
 • hydrogeologický průzkum pro skládky odpadů
 • monitoring kvality podzemních vod v okolí jímacích zdrojů nebo v okolí reálných či potenciálních zdrojů znečištění
 • hydrogeologická posouzení pro zasakování odpadních vod do horninového prostředí
 • návrhy odvodnění
 • zhodnocení kvality podzemní vody ve vztahu k navrhovanému účelu, případně zajištění návrhu úpravy kvality vody
 • hydrogeologická posouzení pro povolení k nakládání s vodami

Realizace vodních zdrojů pro pitné i užitkové účely - vodní zdroje»

fotografie © RNDr. Lašek | design: dobragrafika.cz | kód: tvorba www stránek, 2007