O firmě

Profil společnosti, dokladová část

• GGS Litomyšl s.r.o. byla založena na jaře r. 1999 a navázala na činnosti GGS Litomyšl, která byla soukromě prováděna od r. 1991

• Činnost je spojena se zakladatelem a jednatelem společnosti RNDr. V. Laškem, soukromá činnost navázala na předchozí víceleté působení ve společnosti Vodní zdroje Praha, závod Bylany.

• Zakázky jsou realizovány na základě 20leté praxe v oboru v rámci České republiky a Slovenska, krátkodobě též Německa.

Hlavní náplní činnosti je:

hydrogeologie a sanační geologie, životní prostředí

zodpovědný řešitel RNDr. V. Lašek - držitel osvědčení odborné způsobilosti č. 1591/2002 projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie a sanační geologie

inženýrská geologie

zodpovědný řešitel Ing. Stuchlík - držitel odborné způsobilosti č. 1590/2002 projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie

Základní údaje společnosti:

Obchodní jméno: GGS Litomyšl s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové,
oddíle C, vložka 14111
Právní forma: společnost s ručením omezením
Sídlo: Toulovcovo nám. 1163, 570 01 Litomyšl
Statutární orgán: RNDr. V. Lašek
Identifikační číslo: 25916220

fotografie © RNDr. Lašek | design: dobragrafika.cz | kód: tvorba www stránek, 2007