Sanační geologie - reference


Příbram - Autometal - řízení sanačních prací (sanační čerpání, dekontaminace zemin, monitoring).
Investor: GGS s.r.o. Beroun
1995

Jihlava - Hosov - havárie vojenského letounu v ochranném pásmu 1. stupně - průzkum znečištění, sanace zemin, sanační čerpání, monitoring.
Investor: VÚ Náměšť nad Oslavou
1995

Ostřešany - průzkum znečištění, odtěžení kontaminované zeminy, monitoring.
Investor: Transporta Chrudim
1995

Osík - průzkum znečištění zemin.
Investor: Profistav Litomyšl
1996

Jičín - čerpací stanice na pohonné hmoty - řízení sanačních prací, supervize.
Investor: Agreco a.s. Hradec Králové
1996

Mělník - STK - ekologický audit.
Investor: DS Praha
1997

Benátky (okr. Hradec Králové) - havárie vojenského letounu - hydrogeologické posouzení,
Odborný dozor, vzorkování, vyhodnocení a dokumentace.
Investor: ČR - vojenská správa Pardubice
1998

Broumov - areál firmy Hobra - Školník s.r.o., orientační ověření kontaminace zemin a podzemních vod.
Investor: Hobra - Školník s.r.o. Broumov
1998

Hradec Králové, Mladá Boleslav - inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro čerpací stanici na pohonné hmoty, ověření znečištění zemin a podzemních vod.
Investor: Investreal K+P Mělník
1999

Dolní Adršpach - hydrogeologický průzkum, analýza rizik.
Investor: Ing. Vejchoda, Hradec Králové
2000

Žichlínek, Lubník - průzkum znečištění zemin a podzemních vod.
Investor: ZOD Žichlínek
2001

Trutnov - areál SÚS - výstavba haly - průzkum znečištění, sanační práce (likvidace znečištěných zemin), monitoring podzemních vod.
Investor: SÚS Královéhradeckého kraje.
2004

Vysoké Mýto - prostor bývalých kasáren "U zastávky" - průzkum znečištění, likvidace staré jímky na RU, likvidace znečištěných zemin, zabezpečení odtěženého prostoru.
Investor: MŽP ČR
2004

Hradec Králové - Kydlinovská ul. - hydrogeologické posouzení.
Investor: TS Hradec Králové
2004

Opočnice (Sklárny Bohemia a.s.) - sanace staré ekologické zátěže - supervize.
Investor: Fond národního majetku ČR Praha.
2004 - 2005

fotografie © RNDr. Lašek | design: dobragrafika.cz | kód: tvorba www stránek, 2007