Sanační geologie

Provádíme:

  • průzkum znečištění zemin, podzemních vod, případně půdního vzduchu a povrchových vod
  • likvidace úniků závadných látek do horninového prostředí a podzemních vod
  • analýzy rizik
  • sanační práce, tj. hlavně odtěžení a likvidace kontaminovaných zemin, sanační čerpání podzemních vod
  • navržení a vybudování monitorovacích systémů zdrojů znečištění a realizace dlouhodobých monitoringů podzemních vod
  • průzkumy skládek odpadů včetně jejich monitorování ve vztahu k podzemním a povrchovým vodám
  • odborný dozor při sanačních pracech
  • konzultace, posouzení a poradenství v oblasti sanačních prací
  • vzorkování bahna ze dna rybníků s vyhodnocením analýz dle platné legislativy

Technické práce

Provádění sanačního čerpání, vrtnou sondáž a laboratorní práce zajišťujeme formou subdodávek u spolehlivých smluvních partnerů.

fotografie © RNDr. Lašek | design: dobragrafika.cz | kód: tvorba www stránek, 2007