Tepelná čerpadla

V souvislosti s výrazným rozvojem užívání tepelných čerpadel realizujeme následující činnosti:

  • realizace hydrogeologických posouzení pro vrty, do nichž jsou osazovány smyčky kolektorových sběračů tepelných čerpadel, dle konkrétní lokality je navrhována bezpečná hloubka vrtů tak, aby nebyly aktivovány artézské zvodně, je též navrhována nutná konstrukce vrtů tak, aby nedošlo k propojení odlišných vodních horizontů a k dlouhodobému ovlivnění okolí
  • obdobná posouzení realizujeme v ochranných pásmech lázní a zřídel (nutnost odsouhlasení hydrogeologického posouzení a projektu prací Českým inspektorátem lázní a zřídel)
  • v případě požadavku realizujeme odborný hydrogeologický dozor prováděných vrtných prací pro kolektorové sběrače tepelných čerpadel a dokumentaci prováděných prací
  • provádíme konzultace pro vhodnost užití systémů dle konkrétních geologických a hydrogeologických poměrů (systém země - voda či voda - voda)
fotografie © RNDr. Lašek | design: dobragrafika.cz | kód: tvorba www stránek, 2007